Polityka prywatności

I.Postanowienia ogólne

W trosce o zachowanie prawa do prywatności użytkowników sklepu internetowego Marketgsm Robert Urbański Michał Urbański Spółka Cywilna (zwany dalej sklepem internetowym) oraz wypełnienia wymogów wyjaśnia i informuje o sposobie, w jaki dane przekazane przez użytkowników Serwisów (zwanych dalej „Klientem”) są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane.

II.Gromadzenie i przetwarzanie danych

Administratorem danych osobowych („administrator”) udostępnionych przez Klienta podczas korzystania ze sklepu internetowego jest Marketgsm Robert Urbański Michał Urbański Spółka Cywilna. Marketgsm przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie podczas dobrowolnego procesu składania zamówienia w sklepie internetowym, lub poprzez kontakt w formie elektronicznej korzystając z formularza kontaktowego lub e-mail, lub dokonując rejestracji poprzez założenie konta klienta. Obowiązkowe pola są oznaczone, ponieważ zawarte w nich dane są niezbędne realizacji zamówienia, założenia konta klienta lub realizacji sprawy w której kontaktowali się Państwo z nami. W trakcie rejestracji do panelu klienta, marketgsm.pl poinformuje Klienta,o podanie których z wymienionych w formularzu rejestracyjnym danych jest niezbędne do udostępnienia treści lub realizacji usług oraz wskaże, które z danych są danymi dodatkowymi, nie wpływającymi na wstrzymanie procesu rejestracji. Klient sam decyduje o tym, które z podanych przez niego danych dodatkowych będą upublicznione. Tylko dane wprowadzone do formularza są przez nas gromadzone. Przekazane przez Klienta dane wykorzystywane są w celu wykonania umowy lub odpowiedzi na Klienta zapytania. Po wykonaniu umowy lub usunięciu Klienta konta , przetwarzanie Klienta danych zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania określonych w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości dane te zostaną usunięte, chyba że Klient wyrazi jednoznaczną zgodę na dalsze korzystanie z tych danych lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zastrzeżemy sobie prawo do dalszego korzystania z danych, o czym - w takiej sytuacji informujemy Klienta w niniejszym oświadczeniu. Konto Klienta może zostać usunięte w każdej chwili. W tym celu należy wysłać wiadomość na nasz adres kontaktowy e-mail :[email protected] lub skorzystać z odpowiedniej funkcji w Państwa koncie klienta.

III. Dane dostępowe i hosting

Korzystanie ze strony internetowej www.marketgsm.pl nie wymaga podawania danych osobowych. W przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, Klienta adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony. W zakresie, w jakim dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu ulepszania treści oraz usług sklepu internetowego, przekazywania informacji na temat innych usług sklepu internetowego, a także dostarczania w Serwisach spersonalizowanych treści marketingowych, przeprowadzania badań i analiz dotyczących produktów, usług.W interesie marketgsm.pl jest dostarczanie, ulepszanie swoich usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich Klientów. Usługi hostingowe dostarczane przez zewnętrznego usługodawcę W ramach powierzenia przetwarzania danych - na nasze zlecenie zewnętrzny usługodawca wykonuje dla nas usługi w zakresie hostingu i prezentacji stron internetowych. Wszystkie dane, które - w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności - zostały zgromadzone w ramach korzystania z naszej strony internetowej lub w przewidzianych do tego celu formularzach w sklepie internetowym, są przechowywane na serwerach tego usługodawcy. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się wyłącznie w zakresie określonym w niniejszej polityce prywatności. Ten usługodawca ma siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

IV. Przekazywanie danych

Dane gromadzone podczas procesu składania zamówienia w naszym sklepie, przekazywane są firmie kurierskiej (w celu wykonania umowy) lub dostawcy usług płatniczych, którego Klient wybierze .Zgromadzone dane płatnicze przekazywane są do instytucji kredytowej obsługującej płatności , do wybranego przez Klienta lub przez nas dostawcy usług płatniczych. Niektóre firmy świadczące usługi płatnicze samodzielnie gromadzą dane, jeżeli Klient posiada u nich konto. W takich przypadkach należy w ramach zamówienia zalogować się u dostawcy usług płatniczych podając swoje dane dostępowe. Obowiązuje wówczas również polityka prywatności danego dostawcy usług płatniczych. Przekazywanie danych firmie kurierskiej Dobrowolnie, za wyraźną zgodą Klienta, przekazane dane osobowe podczas składania zamówienia takie jak :imię i nazwisko, adres doręczenia przesyłki, adres e-mail, numer telefonu zostanę przekazane wybranej firmie kurierskiej, aby mogła skontaktować się z Klientem w celu doręczenia przesyłki. Powyższa zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez wysłanie nam stosownej wiadomości na adres e-miał [email protected] lub poprzez wysłanie wiadomości bezpośrednio do firmy kurierskiej na wskazany poniżej adres kontaktowy. Po wycofaniu zgody usuniemy Klienta podane w tym celu dane, o ile nie wyrazi Klient wyraźnej zgody na dalsze korzystanie z danych w innych celach lub o ile nie zastrzeżemy sobie prawa dalszego korzystania z danych w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym - w takiej sytuacji informujemy Klienta w niniejszym oświadczeniu. General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. Tęczowa 10, Głuchowo 62-052 Komorniki Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 Warszawa InPost Paczkomaty Sp. z o.o. ul. Wielicka 28 30-552 Kraków.

V.Cookies

Sklep internetowy informuje, że podczas korzystania z Serwisu Dane Osobowe zbierane są również automatycznie w logach systemowych Serwisu, przez pliki Cookies oraz przez system Web Beacon. Sklep internetowy informuje, że od momentu połączenia się Klienta z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, z którego Klient łączy się z Serwisem. Sklep internetowy informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, a także czasu połączenia Klienta ze Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta w Serwisie. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych dla dostosowania Serwisu do potrzeb Klientów oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Serwisu. Sklep internetowy wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Klienta. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient, korzysta z Serwisu, które umożliwiają: a. utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła, b. dostosowanie i optymalizację Serwisu do potrzeb Klientów, c. personalizację przekazów marketingowych, d. zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu. W Serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze Serwisu. Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Klienta. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie. W Serwisie wykorzystywane są również Cookies zamieszczane przez partnerów sklepu internetowego, umożliwiające personalizację działalności reklamowej i rozliczanie jej efektów. Polityka Prywatności nie reguluje sposobu wykorzystywania plików Cookies przez podmioty trzecie. Więcej informacji o nich może być dostępnych na poszczególnych stronach partnerów Usługodawcy. Niektóre podstrony Serwisu oraz inne środki komunikacji z Klientami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web Beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której Web Beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w Cookies, w celu oceny efektywności reklam.

VI. Prawa i obowiązki Usługodawcy

Sklep internetowy zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych Danych Osobowych właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Sklep internetowy oświadcza, że powierza przetwarzanie Danych Osobowych, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem, jak również usługi w zakresie optymalizacji przekazu oraz zarządzania kampaniami promocyjnymi. Sklep internetowy oświadcza, że powierza przetwarzanie Danych Osobowych Klienta podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy lub bezpośrednio Klienta usługi w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu, w tym realizacji umów, w szczególności Zamówienia, rozpatrzenia reklamacji oraz korzystania z usług finansowych dostępnych w Sklepie Internetowym, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane Osobowe Klientów mogą zostać powierzone w szczególności dostawcom Produktów, Bankom, Ubezpieczycielom, instytucjom finansowym i ubezpieczeniowym.

VII. Prawa i obowiązki osoby, której Dane Osobowe dotyczą

Każdy Klient ma prawo: a. dostępu do swoich Danych Osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo żądania ograniczania przetwarzania. b. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych, cofnąć zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie celów na jaki była udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo przeniesienia swoich Danych Osobowych. Jeżeli Klient umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób. Klient uprawniony jest do korzystania z Danych Osobowych i treści udostępnionych przez inne osoby w Serwisie wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych innych osób na przetwarzanie ich Danych Osobowych i ich treści w zakresie lub celu przewidzianymi Polityką Prywatności i wykraczającym poza korzystanie z Serwisu. Każdy Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych Osobowych.

VIII. Zmiany Polityki Prywatności

Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Marketgsm Robert Urbański Michał Urbański Spółka Cywilna poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: [email protected] Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2018 r.